לאבנה

47

מאפיינים: 500 גר’

צורת הגשה: צילנדר רחב
יח’ למגש:
הערות תפעול:
המלצת צוות פטיט: